top of page

 

 

JUMS IR IESPĒJA BŪT DEVĪGIEM:

 

Bībele saka: "Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl."
(2. Korintiešiem 9:7)

Aicinām līdzdarboties Dieva darbā Īrijā - Kristus Apvienotajā latviešu luterāņu draudzē, atbalstot svētdienas dievkalpojumu vajadzības, draudzes attīstības iespējas

un garīgo kalpošanu latviešiem Īrijā

 Draudzes bankas konts:

THE CHRIST UNITED LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH

IBAN:  IE24 AIBK 9330 9009 9130 73

BIC:  AIBKIE2D

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvībua. " (Jņ.ev. 3:16 )

bottom of page