KRISTUS APVIENOTĀ EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ LATVIEŠU DRAUDZE ĪRIJĀ,   
24 Adelaide Rd, Dublin, Ireland
Rakstiet mums :
Draudzes diakons Imants Miezis
mob.tālr. 0862641910
imants.miezis@gmail.com