Kas mēs esam?

 

2017. gads visā kristīgajā pasaulē bija Baznīcas reformācijas gadskārtas gads. Šajā Mārtiņa Lutera 500. reformācijas gadā dzīvojot, LELBāL – Baznīca, kura radās latviešu emigrantiem dažādos laikos izceļojot no Latvijas – joprojām apvieno visā pasaulē dzīvojošo latviešu izveidotās evanģēliski luteriskās draudzes.

 

Visos pasaules kontinentos dzīvojošie latvieši, nāk kopā dievnamos Kanādā, Amerikā, Dienvidamerikā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Krievijā, daudzās Eiropas valstīs, UK, Vācijā, Beļģijā, Zviedrijā, arī Latvijā un Īrijā. Viena no LELBāL draudzēm ir Kristus Apvienotā evanģēliski luteriskā latviešu draudze Īrijā.

Lai pastāstītu, kas notiek Īrijas draudzē, viennozīmīgi jāpieskaras senākai un arī ne tik senai vēsturiskajai situācijai. Kā zināms, otrā pasaules kara laikā lielākā daļa latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot arhibīskapu un vairumu prāvestu, bija atstājuši Latviju un no 1944. gada atradās trimdā. Visus nākamos gadus viņi pārstāvēja Latvijas Evanģēliski Luterisko Baznīcu starptautiskos forumos, piemēram, kā Pasaules Luterāņu Federācijas locekļi un dibinātāji.

Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas vēsturiski, gadu desmitu laikā ir konsekventi sludinājusi Evanģēlija Labo Vēsti latviešiem pasaulē, esot kopā gan priecīgos, gan grūtos brīžos, kopīgi būvējot baznīcas un saieta namus. Baznīca arī vienojusi un uzturējusi un saglabājusi ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu valodu. Baznīca atklāti iestājusies par Latvijas Valsts neatkarību visdažādākajās pasaules valstu instancēs. Pirms un, īpaši, pēc neatkarības atjaunošanas LELBāL maksimāli veicinājusi un atbalstījusi kristīgos centienus Latvijā, praktiski atbalstot Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti, arī apmaksājot Latvijas mācītāju veselības apdrošināšanas. Veikti daudz citi mīlestības darbi. Gandrīz katrai latviešu draudzei ārzemēs bija sava “māsu draudze” dzimtenē. Piemēram Vašingtonas draudze atbalstīja Alojas draudzi Latvijā. LELBāL kopējā darba grupā ierosināja apvienoties ar LELB Latvijā, jo šādu apvienošanos veica Igaunijas luterāņu Baznīca. 1998. gadā LELBāL un LELB – abas baznīcas pieņēma dokumentu “LELB un LELBĀL kopīgie noteikumi” kā pamatu nākotnes sadarbībai. Abas baznīcas sevi uzskata par pēcteci tai Latvijas Evanģēliski Luteriskai Baznīcai, kas pastāvēja pirms Otrā pasaules kara.

 

Latviešu draudzes pasaulē LELBāL ietvaros sadarbojas un atbalsta kopbaznīcu uz koleģialitātes un brīvprātīgas sadarbības principiem. LELBĀL arhibīskaps/e tiek ievēlēts uz termiņu – 7 gadi, kas ļauj vienmēr novērtēt padarītos darbus un sagaidīt rezultātus. Šobrīd LELBĀL arhibīskape pirmo reizi ir sieviete – Lauma Zušēvics, kas vienlaikus ir Milvoki, ASV latviešu draudzes mācītāja.

Tieši šī latviešu luterāņu baznīcas gan kristīgā, gan arī latviskā pieredze, ilglaicīgi dzīvojot ārpus Latvijas, kā arī vēl daudzi citi aspekti, ļāva Īrijas latviešiem izvērtēt situāciju, un lūgt uzņemt Kristus Apvienoto draudzi LELBāL sastāvā.

Kristus Apvienotā draudze Īrijā sastāv un darbojas Porvo līguma savienībā. Īrijas latviešiem, kas ir Kristus Apvienotās draudzes locekļi, Porvo līguma savienība nozīmē, ka, Church of Ireland draudzes un LELBāL draudze Īrijā, atzīst viena otru oficiāli, ļauj šīs baznīcas locekļiem saņemt sakramentus gan luterāņu draudzē, gan Church of Ireland, un sniedz cita veida pastorālu palīdzību, uzlūko abu baznīcu kristītos locekļus kā pašu baznīcas locekļus. Tas nozīmē, ka saņemot kristību apliecību draudzē, tā tiek atzīta Īrijas skolās, citās iestādēs kā oficiāls dokuments.

 

Jāpieskaras arī teoloģiskajam aspektam. LELBāL, tāpat kā vairums Pasaules Luterāņu Federācijas locekļu atbalsta sieviešu ordināciju, pamatojot to Bībelē. Arī visi iepriekšējie latviešu luterāņu arhibīskapi – Lūsis, arhibīskaps Matulis Latvijā, arhibīskaps Gailītis, arhibīskaps Rozītis LELB un arī LELBĀL ietvaros oficiāli ir atbalstījuši sieviešu ordināciju. Attiecībā uz dažkārt tendenciozi izplatīto, nepatieso informāciju par to, ka LELBāL atklāti atbalstot viena dzimuma laulības, publicējam jau 2006. gadā ASV, Katskiļos, pieņemto pamatnostādni, kura nav mainīta.

Ceturtajā, piektajā un sestajā punktā teikts: “4. Mēs noraidām homoseksualitātes aktīvu un agresīvu propagandu, kas veicina izvirtību un nonicina tradicionālās ģimenes vērtības. 5. Mēs noraidām naida un visa veida vardarbības izpausmes pret homoseksuāli orientētiem cilvēkiem. 6. Atsaucoties uz Svētajiem rakstiem, apstiprinām, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti.”

 

Pirms pusotra gada, Kristus Apvienotā evanģēliski luteriskajā latviešu draudzē Īrijā par draudzes dibināšanu 2016. gada martā nobalsoja 31 cilvēks klātienē un astoņi nobalsoja elektroniski. Atjaunota regularitāte – dievkalpojumi atkal notiek katru svētdienu Dublinā, latviešiem zināmajā vietā, vienīgajā luterāņu baznīcā Īrijā, 24 Adelaide Road, Dublin 2. Šajā laikā reizi mēnesī notikuši arī izbraukuma dievkalpojumi sestdienās gan Limerikā, gan Dundalkā, gan Longfordā. 2017. gada vasarā draudzē notika trīs ekskursijas ar dievkalpojumiem brīvā dabā. No draudzes dibināšanas brīža notikuši četri kristību/iesvētību kursi, katrs vismaz trīs mēnešu garumā. Līdz ar to periodā no 20.03.2016 – 14.12.2017 ir iesvētījušies 28 pieaugušie un nokristīti 23 bērni. Periodā pēc 20.03.2016. lūgumu pievienoties Kristus Apvienotajai draudzei ir uzrakstījuši un tajā tikuši uzņemti vēl 35 pieaugušie cilvēki – Īrijas latvieši. Izvadīti divi cilvēki – Dublinā un Nenagh. Kopā uz 14.12.2017 draudzē ir aktīvi 102 draudzes pieaugušie locekļi. 2017. gada 23.decembrī kristību iesvētību apmācību beigs vēl četri pieaugušie, kuri pievienosies draudzei.

No jaunā, 2018. gada sāksies jaunais kristību /iesvētību kurss, kuram vēl ir iespējams pievienoties. Draudzes mācītājs no dibināšanas brīža ir Gundars Bērziņš, draudzes diakons – Imants Miezis, kuru ordinēja 2016.gada oktobrī Christ Church Katedrālē Dublinā LELBāL arhibīskape L.Zuševics un Church of Ireland Archbishop of Dublin and Bishop of Glendalough Michael Geoffrey St Aubyn Jackson. Draudzes padome un draudzes locekļi izmanto dažādas iespējas, lai atbilstošos kristīgos kursos un kristīgās mācību iestādēs papildinātu savas zināšanas, vispirms kā kristieši un arī kā līderi. Diakons I.Miezis 2018. gadā uzsāks mācības Church of Ireland Dublinas Teoloģijas institūtā.

 

Draudzē šajā laikā ir atgriezusies un valda patiesa cieņa, patiesa mīlestība vienam pret otru. Draudzes cilvēki ir sapratuši, kādos veidos Īrijā ir realizējams Kristus dotais uzdevums – “mīli Dievu no visas sirds, no visas dvēseles un ar visu prātu, un mīli savu tuvāko kā sevi pašu”. Dažkārt tavs tuvākais var būt arī latvietis, kurš ir tev blakus, kurš dzīvo šeit, Īrijā. Draudzes galva un paraugs – Kristus nenorobežojās no cilvēkiem, bet bija viņiem blakus, bija viņu draugs. Kristus Apvienotā draudze Īrijā ir atvērta un seko Kristus pavēlēm. Draudzes apziņā kristietība ir darbības vārds, un mīlestība ir mīlestības darbi. Brīvība ir atbildība, un draudzes cilvēki ir sapratuši, ko nozīmē Kristus teiktais – “atzīstiet patiesību, un tā Jūs darīs brīvus”!

Mācītājs Martins Luters Kings kādā no saviem sprediķiem teic: “…sakiet, ka es biju bundzinieks. Sakiet, ka es biju taisnības bundzinieks. Sakiet, ka es biju miera bundzinieks. Bet viss pārējais nav svarīgi. Pēc manis nepaliks nauda. Pēc manis nepaliks greznas, skaistas lietas. Bet es gribu atstāt pēc sevis dzīvi, kas ziedota mērķim… .”

Kristus Apvienotā evanģēliski luteriskā draudze Īrijā būs miera bundzinieki.

 

Imants Miezis

Kristus Apvienotās ev. lut. latviešu draudzes Īrijā diakons