top of page

Acerca de

Aktualitātes

2024. gadā dievkalpojumi Dublinā un Limerikā

2023. gadā dievkalpojumi Dublinā notiek katru svētdienu!

No 2022. gada septembra dievkalpojumi Dublinā atkal paredzēti katru svētdienu!

Pateicības, aizlūgumi, lūgšanu vajadzības

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Ziņa nosūtīta

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvībua. " (Jņ.ev. 3:16 )

bottom of page