top of page

Aicinājums palīdzēt

AIVITAI

Šobrīd visu pasauli ir satricinājusi Covid-19 krīze. Arī kādai sievietei Latvijā ļoti nepieciešama mūsu palīdzība. Veselības problēmas ir tā sarežģījušās, ka viņa neredz izeju no neskaitāmām medicīniskām manipulācijām.

 

Lai uzsāktu ārstēšanu, ir vajadzīgi 400 eiro. It kā nebūtu liela summa, bet, ticiet man, cilvēkam, kuram ir jāiztiek no dīkstāves pabalsa, tā ir ļoti liela summa.

 

Lūgums ikvienam, kurš jūt sevī vēlmi atbalstīt Aivitu ne tikai ar lūgšanām, bet arī finansiāli, savu ziedojumu pārskaitīt uz kontu ar norādi “ziedojums”:

 

Aivita Elizabete Jansone, LV94PARX0005899590002, SWIFT: PARXLV22.

 
Visi kopā sasildīsim kādu nosalušu sirdi!

DRAUDZE!

Jēzus ir sacījis: “Svētīgāk ir dot nekā ņemt.” Apustuļu darbi 20:35. Šie vārdi – svētīgāk ir dot nekā ņemt – iespējams, ir vieni no pazīstamākajiem Bībelē. Prieks, ka mūsu draudzē cilvēki ļoti bieži dod. Pateicība ik vienai mīlošai sirdij, kura līdz šim ir atbalstījusi tos, kuriem tas ir nepieciešams. Vai tā būtu finansiāla palīdzība, laiks, lūgšanas, vai jel kas, ko mēs, kā draudze esam devuši. Paldies.

unnamed1.jpg

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvībua. " (Jņ.ev. 3:16 )

bottom of page