top of page

DRAUDZE!

Jēzus ir sacījis: “Svētīgāk ir dot nekā ņemt.” Apustuļu darbi 20:35. Šie vārdi – svētīgāk ir dot nekā ņemt – iespējams, ir vieni no pazīstamākajiem Bībelē. Prieks, ka mūsu draudzē cilvēki ļoti bieži dod. Pateicība ik vienai mīlošai sirdij, kura līdz šim ir atbalstījusi tos, kuriem tas ir nepieciešams. Vai tā būtu finansiāla palīdzība, laiks, lūgšanas, vai jel kas, ko mēs, kā draudze esam devuši. Paldies.

unnamed1.jpg

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvībua. " (Jņ.ev. 3:16 )

bottom of page