2018/19.gads

Mīļie draudzes locekļi, mīļie draugi!

 

Pēdējo gadsimtu laikā visās pasaules daļās, kur latviešu cilvēki sev atrada mājvietu, vispirms viņi nāca kopā un pateicās Dievam.  Vispirms latvieši meklēja vietu, kur uzcelt altāri – dievnamu.   Vispirms tika dots gods pasaules radītājam un pateicība visa laba devējam. Pēc tam ap draudzēm tika dibinātas skolas, skoliņas, kori un deju kolektīvi.

Vēsture atkārtojas. Draudzes cilvēki Īrijā šogad atzīmē 15 gadu kopā nākšanas jubileju dievnamā. Pirms trim gadiem Kristus Apvienotā draudze Īrijā lūdza to uzņemt LELBāL sastāvā.

Esam pateicīgi Dievam, un mūsu Latviešu Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai ārpus Latvijas (LELBāL), ka Kristus mīlestības vēsts latviešu valodā var skanēt visos kontinentos daudzās valstīs plašajā pasaulē, ka, pateicoties latviešu kristiešu atbalstam, arī mēs šeit, Īrijā, varam augt, mācīties, un studēt. Ka, pateicoties cilvēku devīgumam un Dieva svētībai, varam būt Dieva un Kristus darba biedri – vairot Kristus neredzamo un redzamo draudzi.

Esam pateicīgi Dievam par to, ka Viņš mums ir devis šo brīnišķīgo iespēju nākt kopā, un teikt Viņam paldies mūsu dzimtajā latviešu valodā. Esam pateicīgi Dievam, ka dievnamos ne vien Dublinā ik svētdien, bet arī reizi mēnesī Tullow, Limerick un Longford var notikt dievkalpojumi latviešu valodā.

Kristus neredzamā un redzamā draudze aug. Arī Īrijā. Kristus mīlestības vēsts un viņa atstātais piemērs, kā dzīvot, kā komunicēt, kā uz mīlestības, patiesības, un savstarpējās cieņas pamata veidot attiecības -  Kristus piemērs nenoveco, tas ir dzīvs. 

Pateicoties Jums, mīļie Kristus draudzes locekļi, arvien vairāk latviešu uzzina par šo jauko iespēju. Pateicamies visiem, kuri dažādos veidos palīdz izplatīt šo informāciju. Draudzes vārdā padome pateicas visiem, kas ir devīgi un ziedo ne tikai savu laiku, savus talantus, bet arī materiālos un naudas līdzekļus, lai viss augšminētais varētu notikt. Dieva svētība ir ar tiem cilvēkiem ar tām ģimenēm, kuri ir no sirds devīgi. Un to jūs pamanāt savā dzīvē. Šis vārds ir “Svētība”. Mēs vēlam jums to no visas sirds.

Mūsu draudze ir sapratusi, ka kristīgā dzīve nav atdalāma no ikdienas dzīves. Dievs kādu īpašu nodomu dēļ mūs ir radījis kā latviešus. Dievs kādu īpašu iemeslu dēļ ir licis mums satikties brīnišķīgajā Īrijā.

Lai esam kā labs piemērs gan latviešu, gan cittautiešu sabiedrībā šajā valstī. Kultūras vairotāji - kori, deju kolektīvi, latviskās skolas un skoliņas, latviskās nometnes, sporta draugi – kristieši Īrijā vai Latvijā, Kanādā vai Austrālijā, UK un Skotijā, ar vai bez Brexit – lai Dievs, Kristus un Svētais Gars vienmēr ir ar mums. Lai dzirdam, redzam un uzklausām Kristus atstātos novēlējumus, viņa atstātās ceļa zīmes, kas mums reāli palīdz dzīvot.

 

Lai pateicība par visu, pirmkārt, tiek dota Dievam. Lai mūsu dzīve ir par svētību mūsu līdzcilvēkiem. Lai esam labi Kristus draudzes veidotāji arī nākamajā gadā. Lai tava, lai jūsu izplatītā svētība atgriežas simtkārtīgi pie jums atpakaļ.

Mūsu mērķis – ne vien šajā dzīvē visiem kopā iet šo dzīves ceļu, bet reiz, kad atstāsim šo planētu Zemi, visiem satikties un slavēt Dievu jaunajā, Viņa veidotajā pasaulē.

 

Jūsu diakons Rev Imants Miezis

Kristus Apvienotā Evanģēliski Luteriskā Latviešu draudze Īrijā