top of page

2022.gada Vasarsvētkos

Arhibīskapes Laumas Zuševicas vēstījums

Vasarsvētku brīnums: Svētā Gara spēkā

piedzimst kristīgā Baznīca!


Svētā Gara dāvana: mūsu Baznīca svin 100. gadu dzimšanas dienu!

 

 

1922. gadā Rīgā notika Latvijas Evaņģēliskās luteriskās baznīcas (LELB) sinode, kuŗā par pirmo bīskapu ievēlēja Kārli Irbi. Tātad, šogad LELB atzīmē simtgadi un mēs līdz ar viņiem!

2022. gada 12. aprīlī saņēmām lēmumu - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs atzina, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē (LELBP) ir atvasinājums no LELB. Mēs bijām pierādījuši valstiskās nepārtrauktības doktrīnas attiecināmību uz mūsu reģistrāciju Latvijā. To iepriekš esam ziņojuši un Vasarsvētkos vēlreiz lai pateicamies Dievam un priecājamies, ka esam viena no divām pēctecēm tai Baznīcai, kas pirms 100 gadiem uzdrīkstējās izlūgties Svētā Gara spēku, lai Kristus evaņģēliju sludinātu latvju tautai!

Pirms 100 gadiem mācītājs Ērmanis Vasarsvētkos sprediķoja:“Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka garu! (..) Šis spēks mums 20. gadu simteņa cilvēkiem tāpat vajadzīgs kā pirmiem kristīgiem. (..) Taisnība un dievbijība paaugstina tautu un dara to stipru, bet bezdievība un grēks ir ļaužu posts. (..) Mūsu laikos visur sauc pēc stingriem, krietniem raksturiem, kas nav nopērkami un piekukuļojami, kam taisnība un gods stāv augstāk par zeltu un baudu. Tādi cilvēki būs tikai tie, kas varēs liecināt: “Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka Garu.””

Vēl pēc simts gadiem viņa vārdi skan patiesi - kā tie, no Apustuļu darbu grāmatas, kas liecina, ka ne jau uz īsu laiku pārtapa ļaudis, pār kuŗiem Svētais Gars lija pirmā Vasarsvētku dienā! Nē, viņi pārveidoja visu pasauli! Gadu simteņiem kristībās saņemtais Svētais Gars iedrošinājis Dieva bērnus visos apstākļos sludināt, kalpot, neuzdot! Arī Latvijā un ārpus tās.

1947. gada Vasarsvētkos Archibīskaps Teodors Grīnbergs Gara spēkā uzrunāja latvju tautu, tās bēgļiem vēstot: “Mēs dzīvojam svešumā. Sveštautieši vēro mūs vērīgām acīm. (..) Rādīsim viņiem ne tikai mūsu kultūru, rādīsim viņiem arī, ka esam tauta, kas nes Svētā Gara augļus: mīlestību pret ikvienu, prieku katrā dzīves brīdī, mieru un pacietību visur. (..) Nekāds ļaunums un netikums nedrīkst mazināt mūsu labo slavu. Lai to spētu, tad lūgsim, lai Svētais Gars nāk arī pār mums un ņem sirdī mājvietu. Kur Svētais Gars valda, tur sākas jauna, svētīga dzīve.”

 

Lūgsim arī mēs! Lūgsim, kā reiz lūdza Archibīskaps Kārlis Kundziņš: “Nāc, Svētais Gars, liec ticēt, cerēt, ciest, Lai Tava gaisma mūžam nenodziest!” Lūgsim, kā reiz lūdza Archibīskaps Arnolds Lūsis: “Dod, Kungs, man garu no Tava Gara, Drosmi un ticību sirdij dod! Rādi, cik liela ir Tava vara Tiem, kas pie Tevis spēku rod! Zinu: bez Tevis nespēju Cīņā šai mantot uzvaru. Allelūja! Allelūja!”

Lūgsim Svētā Gara spēku un gudrību, ieejot LELBP nākamajā darbības simtgadē! Atcerēsimies Archibīskapa emeritus Elmāra Ernst Rozīša vārdus par to, kā vērtēt mūsu darbu: “Ne jau darbu un darītāju skaits un daudzums ir izšķirīgs, (..) izšķirīgi ir, ka aiz visa tā stāv viens – Viņš. Ka Viņa klātbūtne, Viņa Gars veido iekšējo kopsakaru, jēgu un mērķi.”

Dievs lai jūs svētī, kas kopā esat Viņa Baznīca! Vienoti Gara spēkā šodien īpaši lūgsim par visiem, kuŗi Ukrainā, citur pasaulē cieš bailēs, trūkumā, sērās un izmisumā. Lai Gars dāvina spēku pastāvēt un ticēt, ka drīz, drīz nāks miers un atjaunosies cerība, un arī viņi priekā varēs svinēt dienu, kad Svētais Gars nolēma no visdažādākajiem cilvēkiem izveidot Kristus Baznīcu, kas vēl arvien turpina celt Dieva valstību!

+ Lauma Zušēvica

 

 

 

2020. gads

LELB Pasaulē Kristus Apvienotā luterāņu latviešu draudze Īrijā 2020.gadu pavada ar pateicību Dievam par izaicinājumiem, kas šajā gadā pieredzēti. Varētu pat teikt, ka šis gads ir bijis labas izaugsmes gads. Galvenais jautājums Kristus draudzei visos laikos ir bijis – kā aizsniegt cilvēkus.

Kādā veidā viņus uzrunāt, kā un kādā veidā būt blakus gan priekos, gan bēdās. Pārmaiņas ierastajā dzīves ritmā parādīja, kā un kādā veidā dabiski iespējams atrast interesantus risinājumus. Patiešām, tika atrastas un izmantotas iespējas un tehnoloģijas, kuras līdz tam šķita nevajadzīgas, varbūt pat nepiemērotas. Visa gada garumā tika pamanītas visdažādākās iespējas un tās tika arī labi izmantotas.


Protams, pavasarī bija šoks par to, ka baznīcas durvis aizveras. Draudzes diakons bija veiksmīgi pabeidzis Teoloģijas institūtu, bet nu radās jautājums – kur tad tagad likt iegūtās zināšanas? Bet paldies Dievam, Viņa darbs nekad nav bijis apstādināms. Dievs nemaina savu mīlestības pilno attieksmi pret cilvēku ne vakar, ne šodien un nemainīs to arī nākamgad. Patiešām, īpašo notikumu gaismā ir redzams, ka Kristus draudze nebūt nav tikai maza, ierobežota vieta, kur cilvēki ir vien alfabēta secībā ierakstīti baznīcas ruļļos vai pieder kādai šaurai izredzētu cilvēku grupiņai vai konfesijai. Patiešām – Kristus draudze ir daudz, daudz plašāks jēdziens. Kristietība ir darbības vārds. Sākot straumēt tiešraides video dievkalpojumus, atklājām interesantu faktu: ja visi tie, kuri tos skatās, vēlētos sanākt kādā dievnamā, tad pat Īrijā būtu problemātiski atrast tik lielu ēku, lai visi satilptu.

Visticamāk, šāda latviešu skaita kopā sanākšanai būtu vajadzīgs kāds vidēja izmēra sporta stadions.


Draudze gada garumā tikās ne vien svētdienās tiešraides dievkalpojumos savā Facebook profilā, bet arī katru trešdienas no rītu. Jau aprīļa sākumā Zoom platformā atvērās draudzes virtuālā kafejnīca. Un, kā jau kafejnīcās, tur ienākt drīkst un var jebkurš. Kopīga kafijas dzeršana un brīvas, sirsnīgas pārrunas, dažkārt pat dziesmas un dzeja bija un ir tas, kas cilvēkiem ir nepieciešams visvairāk. Patīkami, ka te, kafejnīcā, ir viesojušies cilvēki no dažādām valstīm, pat no dažādiem kontinentiem. Latvija, Īrija, Lielbritānija, Vācija, Zviedrija, Amerika, Austrālija – un katram mums ir ko stāstīt un ar ko dalīties. Principā – iedrošināt. Gan runājot, gan muzicējot.


Nav noslēpums, ka esam cilvēki, un ir praktiski neiespējami bez komunikācijas iztikt. Atradām brīdi, kad “durvis bija mazā spraugā pavērtas”, lai varētu pulcēties kādās aktivitātēs, un šovasar notika brauciens ar velosipēdiem pa Waterford Greenway. Ik pa brīdim, atļauto cilvēku skaita robežās draudzes dievkalpojumu tiešraidē piedalījās kora dziedātāji, mūziķi. Gada nogalē, kā katru gadu, izdevās draudzes cilvēku organizētais labdarības pasākums, kurā atbalstījām kādu īpašu ģimeni Latvijā. Pateicamies Latvijas vēstniecībai Īrijā un Ārlietu ministrijai, ar kuras atbalstu notika pasākums “Ziemsvētki mežā”. Kora dziedātāji, dejotāji, draudzes cilvēki kopīgi svinēja Ziemsvētkus Dieva radītajā un izveidotajā baznīcā – pie dabas, mežā.


Novēlam visiem Īrijas latviešiem, lai Dieva miers ienāk katrā namā. Lai Mūsu Tēva dotais miers iesākas ar ikvienu no jums. Nekādas slimības, pandēmijas, vai ierobežojumi nespēj atņemt to ko dod Dievs – mieru jebkurā situācijā.


Aicinām būt kopā arī Ziemsvētku vakarā 24.decembrī, plkst. 19:00, tiešraides svētbrīdī Facebook, lai kādā klusuma brīdī kopīgi lūgtu Dieva svētību. Lai Dieva rokās ieliktu mūsu mīļos un izlūgtos viņu sargāšanu no visa ļauna nākamajā gadā. Lai lūgtu no Viņa gudrību. To patiesi Viņš nekad nevienam neatsaka!

Kristus Apvienotās luterāņu draudzes Īrijā diakons
Rev. Imants Miezis

 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -    -

 

2018/19.gads

Mīļie draudzes locekļi, mīļie draugi!

 

Pēdējo gadsimtu laikā visās pasaules daļās, kur latviešu cilvēki sev atrada mājvietu, vispirms viņi nāca kopā un pateicās Dievam.  Vispirms latvieši meklēja vietu, kur uzcelt altāri – dievnamu.   Vispirms tika dots gods pasaules radītājam un pateicība visa laba devējam. Pēc tam ap draudzēm tika dibinātas skolas, skoliņas, kori un deju kolektīvi.

Vēsture atkārtojas. Draudzes cilvēki Īrijā šogad atzīmē 15 gadu kopā nākšanas jubileju dievnamā. Pirms trim gadiem Kristus Apvienotā draudze Īrijā lūdza to uzņemt LELBāL sastāvā.

Esam pateicīgi Dievam, un mūsu Latviešu Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai ārpus Latvijas (LELBāL), ka Kristus mīlestības vēsts latviešu valodā var skanēt visos kontinentos daudzās valstīs plašajā pasaulē, ka, pateicoties latviešu kristiešu atbalstam, arī mēs šeit, Īrijā, varam augt, mācīties, un studēt. Ka, pateicoties cilvēku devīgumam un Dieva svētībai, varam būt Dieva un Kristus darba biedri – vairot Kristus neredzamo un redzamo draudzi.

Esam pateicīgi Dievam par to, ka Viņš mums ir devis šo brīnišķīgo iespēju nākt kopā, un teikt Viņam paldies mūsu dzimtajā latviešu valodā. Esam pateicīgi Dievam, ka dievnamos ne vien Dublinā ik svētdien, bet arī reizi mēnesī Tullow, Limerick un Longford var notikt dievkalpojumi latviešu valodā.

Kristus neredzamā un redzamā draudze aug. Arī Īrijā. Kristus mīlestības vēsts un viņa atstātais piemērs, kā dzīvot, kā komunicēt, kā uz mīlestības, patiesības, un savstarpējās cieņas pamata veidot attiecības -  Kristus piemērs nenoveco, tas ir dzīvs. 

Pateicoties Jums, mīļie Kristus draudzes locekļi, arvien vairāk latviešu uzzina par šo jauko iespēju. Pateicamies visiem, kuri dažādos veidos palīdz izplatīt šo informāciju. Draudzes vārdā padome pateicas visiem, kas ir devīgi un ziedo ne tikai savu laiku, savus talantus, bet arī materiālos un naudas līdzekļus, lai viss augšminētais varētu notikt. Dieva svētība ir ar tiem cilvēkiem ar tām ģimenēm, kuri ir no sirds devīgi. Un to jūs pamanāt savā dzīvē. Šis vārds ir “Svētība”. Mēs vēlam jums to no visas sirds.

Mūsu draudze ir sapratusi, ka kristīgā dzīve nav atdalāma no ikdienas dzīves. Dievs kādu īpašu nodomu dēļ mūs ir radījis kā latviešus. Dievs kādu īpašu iemeslu dēļ ir licis mums satikties brīnišķīgajā Īrijā.

Lai esam kā labs piemērs gan latviešu, gan cittautiešu sabiedrībā šajā valstī. Kultūras vairotāji - kori, deju kolektīvi, latviskās skolas un skoliņas, latviskās nometnes, sporta draugi – kristieši Īrijā vai Latvijā, Kanādā vai Austrālijā, UK un Skotijā, ar vai bez Brexit – lai Dievs, Kristus un Svētais Gars vienmēr ir ar mums. Lai dzirdam, redzam un uzklausām Kristus atstātos novēlējumus, viņa atstātās ceļa zīmes, kas mums reāli palīdz dzīvot.

 

Lai pateicība par visu, pirmkārt, tiek dota Dievam. Lai mūsu dzīve ir par svētību mūsu līdzcilvēkiem. Lai esam labi Kristus draudzes veidotāji arī nākamajā gadā. Lai tava, lai jūsu izplatītā svētība atgriežas simtkārtīgi pie jums atpakaļ.

Mūsu mērķis – ne vien šajā dzīvē visiem kopā iet šo dzīves ceļu, bet reiz, kad atstāsim šo planētu Zemi, visiem satikties un slavēt Dievu jaunajā, Viņa veidotajā pasaulē.

 

Jūsu diakons Rev. Imants Miezis

Kristus Apvienotā Evanģēliski Luteriskā Latviešu draudze Īrijā

2016. gads

  Kristus Apvienotā evaņģēliski luteriskā latviešu draudze Īrijā ir pavisam jauna, tā tika izveidota vien pirms deviņiem mēnešiem. Dibināšanas sapulce notika 20.martā, kad par draudzes izveidošanu un lūgumu iekļaut to ārpus Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELBāL) sastāvā nobalsoja 39 cilvēki.

  Līdz 2016.gada decembrim jaunā draudze ir pamazām pieaugusi, tajā šobrīd ir 52 pieaugušie, deviņu mēnešu laikā kristīti un iesvētīti ir 11 cilvēki. Patlaban seši pieaugušie apmeklē draudzes organizētos kristību – iesvētību kursus, kuri sākās 2016. gada oktobrī un beigsies ar kristībām un iesvētībām īsi pirms 2017.gada Lieldienām. Uz šo brīdi draudzē ir kristīti 6 bērni un vēl divu bērnu kristības notiks Ziemassvētkos, 25. decembrī.
Kristus Apvienotā evaņģēliski luteriskā draudze īrē latviešiem labi pazīstamo vācu luterāņu dievnamu – St.Finnian’s Church, 24 Adelaide Road, Dublin 2, kur kopš dibināšanas brīža ir notikuši 23 dievkalpojumi. Tajos kalpojuši LELBāL draudzes mācītājs Gundars Bērziņš, LELBāL Lielbritānijas prāvests dr. Andris Abakuks, LELBāL Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols, divas reizes Īrijā viesojusies LELBāL arhibīskape Lauma Zušēvica. No 2016. gada oktobra dievkalpojumi latviešu valodā ir regulāri, tie notiek katru svētdienu pulksten 14:00.
  Arhibīskape 2016.gada oktobrī kopā ar Church of Ireland arhibīskapu Michael Jackson Dublinas lielākajā katedrālē – Christ Church Cathedral ordinēja draudzes locekli Imantu Miezi diakona amatā. Viņam tika izsniegts sertifikāts, kas oficiāli atļauj kalpot luterāņu un anglikāņu draudzēs Īrijā un ir reģistrēts ordinēto garīgo personu reģistrā Īrijā. Jāpiezīmē, ka šī, Īrijas latviešiem vēsturiskā notikuma pamatā ir Anglikāņu baznīcas un LELBāL 2014. gadā kopīgi parakstītais Porvo sadarbības līgums, kurš ir ļāvis abām Baznīcām nostāties uz vienotas garīgās platformas.
Rev.Imants Miezis vada dievkalpojumus draudzē, vada kristību – iesvētību apmācības grupu.


  Kristus Apvienotā draudze vēlas veidot “oāzi” visiem latviešiem, neatkarīgi no kristīgi konfesionālās piederības Īrijā, tāpēc draudze atbalsta un veicina ģimeniskuma, mīlestības un draudzīguma piepildītas attiecības. Sabiedrība ir baznīcā un baznīca ir sabiedrībā. Labs piemērs tam bija ekumeniskais Valsts svētku dievkalpojums 20.novembrī. Baznīcā svinīgi tika ienests sarkanbalti sarkanais karogs, dziedāta Latvijas himna, un kopā – baznīcas pārstāvis, sabiedrības pārstāvis un valsts pārstāvis aizdedzināja sveces Latvijas karoga krāsās.
  Savukārt trešās Adventes svētdienā draudzē notika ne vien dievkalpojums, bet arī brīnišķīgs Ziemsvētku ieskaņas pasākums. Koncertā klasiskas un mūsdienīgas dziesmas izpildīja LBĪ koris “eLVē” mākslinieciskās vadītājas Ingunas Grietiņas vadībā un svētku noskaņu radīja ne vien mūzika, mirdzošās sveču liesmiņas, bet arī piparkūku un upeņu dzēriena smarža.
Jaunajā, 2017. gadā, draudze uzsāks regulārus dievkalpojumus reizi mēnesī arī Longfordā un Limerikā, kā arī notiek sarunas par dievkalpojumu organizēšanu vēl vairākās pilsētās, kurās dzīvo latvieši.


  Kristus Apvienotās draudzes cilvēki vēlas visiem Īrijas latviešiem atgādināt, ka patiesi ļoti daudz varam mācīties no trimdas latviešiem. Tas ir fenomens, kā sešdesmit un septiņdesmit gadu garumā, dzīvojot ārpus Latvijas, ģimenes vairākas paaudzēs spējušas saglabāt un attīstīt gan latviskumu un kultūru, gan mūsu tautas garīgās vērtības. Latviešu gara spēks, latviskā inteliģence un garīgās vērtības aplūkojamas īsto, mūžīgo vērtību kontekstā.
  Arī mēs vēlamies būt atbildīgi par garīgajām vērtībām savās ģimenēs Īrijā un mācīties to, kā, noliekot malā aizvainojumus un dusmas, reāli un produktīvi palīdzēt mūsu dzimtajai zemei Latvijai.

  Dievs ir radījis gan Latviju, gan Īriju, un Kristus pirms 2016 gadiem piedzima, lai atnestu mieru, prieku, piedošanu, mīlestību visā pasaulē – gan mūsu dzimtenē, gan mītnes zemē.
  Kristus Apvienotā draudze novēl visiem latviešiem Īrijā patiesi priecīgus, ģimeniskuma un mīlestības pilnus Ziemsvētkus – Kristus dzimšanas dienas svētkus. Un 24.decembrī, Ziemsvētku vakarā, būsim kopā ar saviem mīļajiem, saviem ģimenes locekļiem, katrs savā dzīves vietā. Svētdien, 25.decembrī aicinām visus Dublinā dzīvojošos latviešus pulcēties Ziemsvētku dievkalpojumā St. Finnian’s baznīcā, 24 Adelaide Road, Dublin 2.
  Arī Jaunajā gadā dāvināsim vairāk savas klātbūtnes viens otram, būsim vienoti un neļausim šķelt latviešu sabiedrību Zaļajā Salā!

  Lai Dieva mīlestība, Viņa miers un Viņa gudrība ir tas, ko pasaule redz Īrijā dzīvojošajos latviešos.

bottom of page