top of page

2023/24. gads

Kāds gudrs cilvēks ir sacījis: “ Dzīvei nav melnraksta”. Kristus dzīve un Viņa vēstījums pasaulei bija – kādas tu veido attiecības šodien, tāda būs tava nākotne gan šeit, dzīves laikā, gan pēc tam. Kristus Apvienotā latviešu luterāņu draudze Īrijā arī 2023.gadā sekoja šim Kristus principam: dzīvot cilvēcīgu, reālu dzīvi, atbrīvojot cilvēkus no bailēm un dodot brīvību.

Dievs mūs ir radījis kā latviešus, un, iespējams, te ieskanas nots, kura vēstī par katra atbildību, par pienākumu, par dziļāku savas tautas vēstures izpratni, par Kristus vēsts nozīmi ikviena latvieša ikdienas dzīvē.
2023. gads draudzei jau tradicionāli iesākās ar cieņas izrādīšanu mūžībā aizsauktajam latviešu diplomātam Jānim Mežam, kurš atdusas Mount Jerome kapsētā Dublinā. Kopā ar Latvijas Vēstniecību Īrijā tika sakopta diplomāta un viņa sievas Dorotejas Šteinbergas kapa vieta.
Februārī pavasara talkā latvieši un vācu luterāņu draudzes pārstāvji plecu pie pleca sakopa 160 gadus veco, skaisto St. Finian’s dievnamu, kas ir vienīgā luterāņu baznīca Īrijā. Tajā kopš 2004. gada notiek dievkalpojumi latviešu valodā, un draudzes namā dažādos jaukos pasākumos var pulcēties arī latvieši. Arī 2023. gadā šeit ik svētdienu notika dievkalpojums, pēc kura neizpalika jaukas sarunas pie galda.
Tāpat draudzes namā jau vairākus gadus ik rudeni notiek dzejas dienas, kuras organizē draudzes locekļi – Venēra Vilovska ar savu domubiedru grupu. Draudzes telpās ne reti notiek arī jauktā kora LA’IR mēģinājumi Rasas Stonkus vadībā, Rasa ir draudzes locekle.
Šī gada Lieldienās pēc LA’IR kora meistarklasēm ar Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģentu Gintu Ceplenieku koris piedalījās svētku dievkalpojumā, ar dziesmām radot īpašu noskaņu. To izbaudīja ne tikai draudzes cilvēki, bet arī jaunie draudzes locekļi, kuriem šajā dienā bija kristības un iesvētības.
22. aprīlī, kad Latvijā notika Lielā Talka, draudze kopā ar Latvijas vēstniecības Īrijā darbiniekiem pievienojās šai iniciatīvai un sakopa Nacionālā Dabas rezervāta pludmali un kāpu zonu Dublinā, Buļļu salā.
Vasaras mēnešos, kā jau ierasts, dievkalpojumi Dublinā notika reizi mēnesī. Atsaucoties mūsu draudzes aicinājumam, vairāk kā 30 latvieši kādā nedēļas nogalē devās kopīgā ceļojumā uz Īrijas rietumkrastu. Īpaša pateicība ekskursijas organizatorei Ilzei Ceičai, kura ir aktīva draudzes locekle.
Rudens draudzē parasti iesākas ar aicinājumu pieteikties kristīgajam kursam, kurš notiek reizi nedēļā attālināti, izmantojot Zoom platformu. Dalībnieki gūst iespēju paplašināt dzīves garīgās izpratnes robežas, gūt dziļāku kristīgās ticības pamatu, Dieva un pasaules izpratnes
skatījumu. 2023. gadā draudzē pēc šiem kursiem pavasarī un rudenī kopumā tika iesvētīti un kristīti 28 cilvēki.
Labdarības jomā šogad, protams, visa uzmanība tika veltīta atbalstam Ukrainai. Akcijas “Kurpju kaste” ietvaros tika sarūpētas Ziemsvētku dāvanas un ikdienā ļoti nepieciešamas lietas konkrētām ģimenēm Ukrainā, Mykolaiv pilsēta. Tika saziedotas 25 kurpju kastes un arī nauda to nosūtīšanai adresātiem.

Draudze jau otro gadu ar pārtikas grozu atbalsta trīs ukraiņu ģimenes – mātes ar maziem bērniem, kuras dzīvo Limerikas baptistu baznīcā, kur reizi mēnesī notiek arī latviešu dievkalpojumi.
Novembris ir Latvijas piemiņas un svētku mēnesis, kad arī draudze aktīvi iesaistās Valsts svētku pasākumos. Lāčplēša dienā bijām kopā ar Latvijas vēstniecību un ar Zaļās Salas latviešiem atceres brīdī, kā arī organizējām Valsts svētku dievkalpojumu, kurā neizpalika Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Jura Štālmeistara uzruna draudzei. Šogad svētrunu šajā svētku dievkalpojumā sacīja viesis no Latvijas – mācītājs Kaspars Simanovičs.
Draudzes locekļi kā ik gadu aktīvi piedalījās izcilības balsojuma “Latvijas Lepnums Īrijā” sagatavošanā, organizēšanā un vadīšanā.
Kristus piedzimšanas svētku gaidīšanas laiks draudzē iesākās ar Pirmās Adventes muzikālo dievkalpojumu, kurā piedalījās grupa “Jorspeis” no Latvijas.
Tikko esam nosvinējuši Ziemsvētkus ar dievkalpojumiem divās lielākajās Īrijas pilsētās Dublinā un Limerikā. Vēl priekšā jau par tradīciju kļuvusī Īrijas latviešu ģimeņu Ziemsvētku svinēšana mežā un šī gada pēdējais dievkalpojums.
Atskatoties uz 2023. gadu, draudze saka paldies Dievam par visām dāvanām un svētībām, kuras nāk no Viņa. Ar tām esam mācījušies bagātīgi dalīties, vairojot labo, kas tik bieži pietrūkst cilvēkiem. Šajā gadā īpašu paldies sakām mūsu baznīcas LELB Pasaulē Misijas fondam, kurš atbalstīja podkāstu studijas 3:16.lv aparatūras iegādi. Studijas apgūšana notika jau no šī gada augusta, bet regulāru labās vēsts izplatīšanu tā sāka septembrī.
Vēlamies arī nākamajā 2024. gadā kopā ar Dievu, Kristus līdzībā būt un darboties tur, kur esam visvairāk vajadzīgi, nesot mieru, prieku, klātbūtni un uzticamību.

Novēlot Dieva klātbūtnes pilnu 2024.gadu,
mācītājs Imants Miezis,
Kristus Apvienotā latviešu luterāņu draudze Īrijā

2022/23. gads


“Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un, kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna nav zem saules.” Tā sacīja gudrais Zālamans. Patiesi, visa pasaules vēsture ir pilna ar nemieriem, ar kariem. Un kļūdaini izskatījās, ka mūsu paaudzi un 21. gadsimtu karš neskars. Diemžēl aizvadītais gads pasaulē un arī draudzē ir aizritējis zem Ukrainas kara zīmes – lūdzot, ziedojot un atbalstot cīnītājus par mūsu visu brīvību. Gada nogalē negribu vienkārši uzskaitīt notikumus, bet gan atklāt pārdomas un atziņas, ko šie 12 mēneši ienesuši manā un draudzes dzīvē.

Domāju, ka iedziļinoties situācijā pilnīgi droši var apgalvot, ka redzamais karš norāda uz neredzamo karu mūsos.
No vienas puses, it kā vairāk vai mazāk izveidojusies ārējā stabilitāte latviešos, kuri dzīvo Īrijā, varētu dot apziņu, ka viss ir labā kārtībā! Tomēr visi apzināmies, ka tā nav. To redzam mūsu paziņu lokā, to ikviens redzam mūsu draugu dzīvēs.
Neatrisinātas, noslēptas problēmas personīgajā dzīvē ved pie nesaskaņām ģimenēs, bieži noved pie problēmām darbā. Lai “it kā” to neredzētu, lai par to nedomātu, par to nerunātu, cilvēki izvēlas “aizmirsties” vai “svinēt”. Pie katras iespējas lieto alkoholu, lieto narkotikas, meklē aizmiršanos spēļu zālēs. Nereti cilveki meklē arī garīgās narkotikas – pat kristiešu sabiedrībā. Domājot un cerot, ka gaišie mirkļi palīdz. Reizēm cenšoties kā mantras skaitīt un izmantot gadsimtiem vecas tradīcijas, tostarp arī reliģiskas, cerot ka tas glābs dzīvi un attiecības. Reizēm tā ir kā ugunskrēka dzēšana.
Dienā sabiedrībā tiek “spēlēts teātris”, labi izskatāmies, labi uzvedamies. Paliekot vienatnē, ienīstam klusumu, aizpildām to ar troksni no interneta, no mūzikas, pat no darba, jo tad nav jādomā. Nav laika domāt. Nav “jārunā” ar savu sirdsbalsi. Tomēr kā zināms, pati problēma jau netiek atrisināta. Tā uzkrājas. Tā akumulējas.
Var jau mainīt dzīves vietas, var mainīt dzievesbiedrus, partnerus, var mainīt visu ārējo, var doties skaistos ceļojumos, bet pēc laika secinām – plāksteris nepalīdz. Cilvēka iekšējās nesaskaņas sagrauj cilvēku no iekšpuses – vispirms iekšējo pasauli, un tad sāk bojāt arī ārējo pasauli. Bojā ģimeni, attiecības, un ienaidam sasniedzot visaugstāko līmeni – tas ir karš. Pāri Īrijai it kā vēl raķetes nelido, tomēr zemapziņa dod trauksmes signālus.
Vai te ir kāda izeja?
Mana kristīgā ticība ir vietā, jebkur, kur jūtos droši Dieva rokās, lai kas arī notiktu. Mana kristīgā pārliecība izpaužas svētdienās, dievnamā 24 Adelaide Road, Dublin 2, vai Limerikas kopas baznīcā, kad varu kalpot cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot dzīvu dzīvi. Kad cilvēki ar savu pieredzi maina un pilnveido arī mani. Kad aiz tā visa es redzu un sajūtu lielā Dieva rokas un viņa nodomu. Kad esmu pateicīgs par katru elpas vilcienu!


Kristus Apvienotās draudzes Īrijā uzdevums nav iemācīt dažus atkārtojamus dogmatiskus teikumus, vai ar īpašu centību reģistrēt cilvēkus baznīcas grāmatu sarakstos. Mūsu pieredze saka, ka godīga teoloģija nepieder kādai noslēgtai cilvēku grupai. Ja ticam Dievam, ka viņš IR, līdz ar to saprotam, ka viņš ir un izpaužas visur. Un pieaugošais skaitlis arī mūsu draudzes mūsdienu elektroniskajos ruļļos jau neko neizsaka. Kovidlaika svētbrīži interneta vietnēs parādīja, ka garīgā padomdošana ir vajadzīga ļoti daudziem latviešiem.
Lielais Iemesls un Avots, kādēļ viss ir, ir pilnā mērā klātesošs visur. Vien mūsu atšķirīgā pieredze saka – es Viņu pazīstu, vai arī – es Viņu ignorēju. No šīm divām izvēlēm ir atkarīga mūsu dzīve, tās iekšējā un līdz arī to ārējā kvalitāte. Kam mēs ļaujam dominēt sevī, kādiem spēkiem mēs ļaujam valdīt pār mums, pār mūsu dzīvi, pār mūsu attiecībām ar līdzcilvēkiem.
Varbūt ir jāatceļo pie domas, ka jāatsakās no bezjēdzīgiem centieniem kontrolēt dzīvi. Svarīgākais, šķiet, ir piederēt realitātei, dzīvei, piedalīties dzīvē, liekot tās pamatā vērtības, kuras reizēm apraktas zem ārējiem trokšņiem, zem gružiem, zem dzīves steigas. Atkal uzmeklēt un sākt lietot tās, kurām ir mūžības vērtība. Tās vērtības, kuras atnes vispirms iekšēju mieru, vairo uzticamību un dod prieku, kuras palīdz runāt patiesību un izgaismo īstu mīlestību. Vērtība, kura māca pasniegt maizi un ūdeni pat ienaidniekam. Patiesi kristīgās vērtības, kuru lietošanas rezultātā mana un tava iekšējā un ārējā pasaule kļūst jēdzīga, jēgpilna, produktīva. Ticot un zinot, ka ikviena cilvēka dvēsele ir nemirstīga, tātad šī dzīve reiz turpināsies citās dimensijās. Turpināsies.
Realitāte ir plašāka nekā redzam to ikdienā. Mēs ticam, ka Dievs vēlas šo pasauli mainīt ne ar brīnumnūjiņu palīdzību, ne ar garīgām emocijām vai pretēji – sastingušu reliģiozitāti, bet, gan mainot un izmantojot manu un tavu apziņu un attieksmi.
Klātbūtne priekos. Klātbūtne bēdās. Dalīti prieki, dalītas bēdas. Paklusēt Dieva tuvumā. Mācīties no Kristus piemēra. Tieši to Kristus Apvienotajā latviešu draudzē Īrijā mēs realizējam katru svētdienu, lai īstenotu dzīvē, savās mājās, un darbā. Nevis perfekti cilvēki, bet atvērti labajām izmaiņām!
Mēs sakām karam nē! Gan iekšējam karam, kas mūsos, gan redzamajam, kurš reāli nogalina. Īstenībā, nogalina šie abi karu veidi.
Ja tevi interesē labās izmaiņas – būsim priecīgi kopā 2023. gadā ar Dieva svētību veidot labāku un skaistāku šo Dieva pasaules daļu, kura mums uzticēta. Ziedošāku. Dziedošāku. Skanošāku. Palīdzošāku. Miers sirdī, miers virs zemes tev un man! Šeit, kur dzīvojam – Īrijā.
Pateicībā Dievam par visu! Vēlot Dieva svētības, viņa sirdsgudrību visiem – īpaši latviešiem Īrijā!

2022.gada Vasarsvētkos

Arhibīskapes Laumas Zuševicas vēstījums

Vasarsvētku brīnums: Svētā Gara spēkā

piedzimst kristīgā Baznīca!


Svētā Gara dāvana: mūsu Baznīca svin 100. gadu dzimšanas dienu!

 

 

1922. gadā Rīgā notika Latvijas Evaņģēliskās luteriskās baznīcas (LELB) sinode, kuŗā par pirmo bīskapu ievēlēja Kārli Irbi. Tātad, šogad LELB atzīmē simtgadi un mēs līdz ar viņiem!

2022. gada 12. aprīlī saņēmām lēmumu - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs atzina, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē (LELBP) ir atvasinājums no LELB. Mēs bijām pierādījuši valstiskās nepārtrauktības doktrīnas attiecināmību uz mūsu reģistrāciju Latvijā. To iepriekš esam ziņojuši un Vasarsvētkos vēlreiz lai pateicamies Dievam un priecājamies, ka esam viena no divām pēctecēm tai Baznīcai, kas pirms 100 gadiem uzdrīkstējās izlūgties Svētā Gara spēku, lai Kristus evaņģēliju sludinātu latvju tautai!

Pirms 100 gadiem mācītājs Ērmanis Vasarsvētkos sprediķoja:“Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka garu! (..) Šis spēks mums 20. gadu simteņa cilvēkiem tāpat vajadzīgs kā pirmiem kristīgiem. (..) Taisnība un dievbijība paaugstina tautu un dara to stipru, bet bezdievība un grēks ir ļaužu posts. (..) Mūsu laikos visur sauc pēc stingriem, krietniem raksturiem, kas nav nopērkami un piekukuļojami, kam taisnība un gods stāv augstāk par zeltu un baudu. Tādi cilvēki būs tikai tie, kas varēs liecināt: “Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka Garu.””

Vēl pēc simts gadiem viņa vārdi skan patiesi - kā tie, no Apustuļu darbu grāmatas, kas liecina, ka ne jau uz īsu laiku pārtapa ļaudis, pār kuŗiem Svētais Gars lija pirmā Vasarsvētku dienā! Nē, viņi pārveidoja visu pasauli! Gadu simteņiem kristībās saņemtais Svētais Gars iedrošinājis Dieva bērnus visos apstākļos sludināt, kalpot, neuzdot! Arī Latvijā un ārpus tās.

1947. gada Vasarsvētkos Archibīskaps Teodors Grīnbergs Gara spēkā uzrunāja latvju tautu, tās bēgļiem vēstot: “Mēs dzīvojam svešumā. Sveštautieši vēro mūs vērīgām acīm. (..) Rādīsim viņiem ne tikai mūsu kultūru, rādīsim viņiem arī, ka esam tauta, kas nes Svētā Gara augļus: mīlestību pret ikvienu, prieku katrā dzīves brīdī, mieru un pacietību visur. (..) Nekāds ļaunums un netikums nedrīkst mazināt mūsu labo slavu. Lai to spētu, tad lūgsim, lai Svētais Gars nāk arī pār mums un ņem sirdī mājvietu. Kur Svētais Gars valda, tur sākas jauna, svētīga dzīve.”

 

Lūgsim arī mēs! Lūgsim, kā reiz lūdza Archibīskaps Kārlis Kundziņš: “Nāc, Svētais Gars, liec ticēt, cerēt, ciest, Lai Tava gaisma mūžam nenodziest!” Lūgsim, kā reiz lūdza Archibīskaps Arnolds Lūsis: “Dod, Kungs, man garu no Tava Gara, Drosmi un ticību sirdij dod! Rādi, cik liela ir Tava vara Tiem, kas pie Tevis spēku rod! Zinu: bez Tevis nespēju Cīņā šai mantot uzvaru. Allelūja! Allelūja!”

Lūgsim Svētā Gara spēku un gudrību, ieejot LELBP nākamajā darbības simtgadē! Atcerēsimies Archibīskapa emeritus Elmāra Ernst Rozīša vārdus par to, kā vērtēt mūsu darbu: “Ne jau darbu un darītāju skaits un daudzums ir izšķirīgs, (..) izšķirīgi ir, ka aiz visa tā stāv viens – Viņš. Ka Viņa klātbūtne, Viņa Gars veido iekšējo kopsakaru, jēgu un mērķi.”

Dievs lai jūs svētī, kas kopā esat Viņa Baznīca! Vienoti Gara spēkā šodien īpaši lūgsim par visiem, kuŗi Ukrainā, citur pasaulē cieš bailēs, trūkumā, sērās un izmisumā. Lai Gars dāvina spēku pastāvēt un ticēt, ka drīz, drīz nāks miers un atjaunosies cerība, un arī viņi priekā varēs svinēt dienu, kad Svētais Gars nolēma no visdažādākajiem cilvēkiem izveidot Kristus Baznīcu, kas vēl arvien turpina celt Dieva valstību!

+ Lauma Zušēvica

 

 

 

2020. gads

LELB Pasaulē Kristus Apvienotā luterāņu latviešu draudze Īrijā 2020.gadu pavada ar pateicību Dievam par izaicinājumiem, kas šajā gadā pieredzēti. Varētu pat teikt, ka šis gads ir bijis labas izaugsmes gads. Galvenais jautājums Kristus draudzei visos laikos ir bijis – kā aizsniegt cilvēkus.

Kādā veidā viņus uzrunāt, kā un kādā veidā būt blakus gan priekos, gan bēdās. Pārmaiņas ierastajā dzīves ritmā parādīja, kā un kādā veidā dabiski iespējams atrast interesantus risinājumus. Patiešām, tika atrastas un izmantotas iespējas un tehnoloģijas, kuras līdz tam šķita nevajadzīgas, varbūt pat nepiemērotas. Visa gada garumā tika pamanītas visdažādākās iespējas un tās tika arī labi izmantotas.


Protams, pavasarī bija šoks par to, ka baznīcas durvis aizveras. Draudzes diakons bija veiksmīgi pabeidzis Teoloģijas institūtu, bet nu radās jautājums – kur tad tagad likt iegūtās zināšanas? Bet paldies Dievam, Viņa darbs nekad nav bijis apstādināms. Dievs nemaina savu mīlestības pilno attieksmi pret cilvēku ne vakar, ne šodien un nemainīs to arī nākamgad. Patiešām, īpašo notikumu gaismā ir redzams, ka Kristus draudze nebūt nav tikai maza, ierobežota vieta, kur cilvēki ir vien alfabēta secībā ierakstīti baznīcas ruļļos vai pieder kādai šaurai izredzētu cilvēku grupiņai vai konfesijai. Patiešām – Kristus draudze ir daudz, daudz plašāks jēdziens. Kristietība ir darbības vārds. Sākot straumēt tiešraides video dievkalpojumus, atklājām interesantu faktu: ja visi tie, kuri tos skatās, vēlētos sanākt kādā dievnamā, tad pat Īrijā būtu problemātiski atrast tik lielu ēku, lai visi satilptu.

Visticamāk, šāda latviešu skaita kopā sanākšanai būtu vajadzīgs kāds vidēja izmēra sporta stadions.


Draudze gada garumā tikās ne vien svētdienās tiešraides dievkalpojumos savā Facebook profilā, bet arī katru trešdienas no rītu. Jau aprīļa sākumā Zoom platformā atvērās draudzes virtuālā kafejnīca. Un, kā jau kafejnīcās, tur ienākt drīkst un var jebkurš. Kopīga kafijas dzeršana un brīvas, sirsnīgas pārrunas, dažkārt pat dziesmas un dzeja bija un ir tas, kas cilvēkiem ir nepieciešams visvairāk. Patīkami, ka te, kafejnīcā, ir viesojušies cilvēki no dažādām valstīm, pat no dažādiem kontinentiem. Latvija, Īrija, Lielbritānija, Vācija, Zviedrija, Amerika, Austrālija – un katram mums ir ko stāstīt un ar ko dalīties. Principā – iedrošināt. Gan runājot, gan muzicējot.


Nav noslēpums, ka esam cilvēki, un ir praktiski neiespējami bez komunikācijas iztikt. Atradām brīdi, kad “durvis bija mazā spraugā pavērtas”, lai varētu pulcēties kādās aktivitātēs, un šovasar notika brauciens ar velosipēdiem pa Waterford Greenway. Ik pa brīdim, atļauto cilvēku skaita robežās draudzes dievkalpojumu tiešraidē piedalījās kora dziedātāji, mūziķi. Gada nogalē, kā katru gadu, izdevās draudzes cilvēku organizētais labdarības pasākums, kurā atbalstījām kādu īpašu ģimeni Latvijā. Pateicamies Latvijas vēstniecībai Īrijā un Ārlietu ministrijai, ar kuras atbalstu notika pasākums “Ziemsvētki mežā”. Kora dziedātāji, dejotāji, draudzes cilvēki kopīgi svinēja Ziemsvētkus Dieva radītajā un izveidotajā baznīcā – pie dabas, mežā.


Novēlam visiem Īrijas latviešiem, lai Dieva miers ienāk katrā namā. Lai Mūsu Tēva dotais miers iesākas ar ikvienu no jums. Nekādas slimības, pandēmijas, vai ierobežojumi nespēj atņemt to ko dod Dievs – mieru jebkurā situācijā.


Aicinām būt kopā arī Ziemsvētku vakarā 24.decembrī, plkst. 19:00, tiešraides svētbrīdī Facebook, lai kādā klusuma brīdī kopīgi lūgtu Dieva svētību. Lai Dieva rokās ieliktu mūsu mīļos un izlūgtos viņu sargāšanu no visa ļauna nākamajā gadā. Lai lūgtu no Viņa gudrību. To patiesi Viņš nekad nevienam neatsaka!

Kristus Apvienotās luterāņu draudzes Īrijā diakons
Rev. Imants Miezis

 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -    -

 

2018/19.gads

Mīļie draudzes locekļi, mīļie draugi!

 

Pēdējo gadsimtu laikā visās pasaules daļās, kur latviešu cilvēki sev atrada mājvietu, vispirms viņi nāca kopā un pateicās Dievam.  Vispirms latvieši meklēja vietu, kur uzcelt altāri – dievnamu.   Vispirms tika dots gods pasaules radītājam un pateicība visa laba devējam. Pēc tam ap draudzēm tika dibinātas skolas, skoliņas, kori un deju kolektīvi.

Vēsture atkārtojas. Draudzes cilvēki Īrijā šogad atzīmē 15 gadu kopā nākšanas jubileju dievnamā. Pirms trim gadiem Kristus Apvienotā draudze Īrijā lūdza to uzņemt LELBāL sastāvā.

Esam pateicīgi Dievam, un mūsu Latviešu Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai ārpus Latvijas (LELBāL), ka Kristus mīlestības vēsts latviešu valodā var skanēt visos kontinentos daudzās valstīs plašajā pasaulē, ka, pateicoties latviešu kristiešu atbalstam, arī mēs šeit, Īrijā, varam augt, mācīties, un studēt. Ka, pateicoties cilvēku devīgumam un Dieva svētībai, varam būt Dieva un Kristus darba biedri – vairot Kristus neredzamo un redzamo draudzi.

Esam pateicīgi Dievam par to, ka Viņš mums ir devis šo brīnišķīgo iespēju nākt kopā, un teikt Viņam paldies mūsu dzimtajā latviešu valodā. Esam pateicīgi Dievam, ka dievnamos ne vien Dublinā ik svētdien, bet arī reizi mēnesī Tullow, Limerick un Longford var notikt dievkalpojumi latviešu valodā.

Kristus neredzamā un redzamā draudze aug. Arī Īrijā. Kristus mīlestības vēsts un viņa atstātais piemērs, kā dzīvot, kā komunicēt, kā uz mīlestības, patiesības, un savstarpējās cieņas pamata veidot attiecības -  Kristus piemērs nenoveco, tas ir dzīvs. 

Pateicoties Jums, mīļie Kristus draudzes locekļi, arvien vairāk latviešu uzzina par šo jauko iespēju. Pateicamies visiem, kuri dažādos veidos palīdz izplatīt šo informāciju. Draudzes vārdā padome pateicas visiem, kas ir devīgi un ziedo ne tikai savu laiku, savus talantus, bet arī materiālos un naudas līdzekļus, lai viss augšminētais varētu notikt. Dieva svētība ir ar tiem cilvēkiem ar tām ģimenēm, kuri ir no sirds devīgi. Un to jūs pamanāt savā dzīvē. Šis vārds ir “Svētība”. Mēs vēlam jums to no visas sirds.

Mūsu draudze ir sapratusi, ka kristīgā dzīve nav atdalāma no ikdienas dzīves. Dievs kādu īpašu nodomu dēļ mūs ir radījis kā latviešus. Dievs kādu īpašu iemeslu dēļ ir licis mums satikties brīnišķīgajā Īrijā.

Lai esam kā labs piemērs gan latviešu, gan cittautiešu sabiedrībā šajā valstī. Kultūras vairotāji - kori, deju kolektīvi, latviskās skolas un skoliņas, latviskās nometnes, sporta draugi – kristieši Īrijā vai Latvijā, Kanādā vai Austrālijā, UK un Skotijā, ar vai bez Brexit – lai Dievs, Kristus un Svētais Gars vienmēr ir ar mums. Lai dzirdam, redzam un uzklausām Kristus atstātos novēlējumus, viņa atstātās ceļa zīmes, kas mums reāli palīdz dzīvot.

 

Lai pateicība par visu, pirmkārt, tiek dota Dievam. Lai mūsu dzīve ir par svētību mūsu līdzcilvēkiem. Lai esam labi Kristus draudzes veidotāji arī nākamajā gadā. Lai tava, lai jūsu izplatītā svētība atgriežas simtkārtīgi pie jums atpakaļ.

Mūsu mērķis – ne vien šajā dzīvē visiem kopā iet šo dzīves ceļu, bet reiz, kad atstāsim šo planētu Zemi, visiem satikties un slavēt Dievu jaunajā, Viņa veidotajā pasaulē.

 

Jūsu diakons Rev. Imants Miezis

Kristus Apvienotā Evanģēliski Luteriskā Latviešu draudze Īrijā

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvībua. " (Jņ.ev. 3:16 )

bottom of page