top of page
Kristibu.iesvetibu..pavasara.png
Rakstiet:     info.irijasdraudze@gmail.com
Zvaniet:      +353862641910

Ziņa nosūtīta

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvībua. " (Jņ.ev. 3:16 )

bottom of page