top of page
Christ United Latvian Evangelical Lutheran
Church in Ireland
Kristīgais dzīves veids
Īrijā
Mēs varam iet šo ceļu kopā!
Anchor 1

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvībua. " (Jņ.ev. 3:16 )

bottom of page